Марина Цветаева — Тише, тише, тише, век мой громкий

				

Тише, тише, тише, век мой громкий!
За меня потоки — и потомки.